English

Информационен бюлетин

 

 

RINNO

Днес е

Часът е:


 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Ние предоставяме висококачествени услуги, които да подпомогнат бизнеса Ви!
Ние сме неправителствена организация, подкрепяща икономическото развитие на област Монтана, България.

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове.
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е финансирана по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)
Инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепа на Програмата за развитие на ООН
.

Предмет: „Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали“, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 22462000-6, „Рекламни печатни материали“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 92976/13.08.2018 г. по Проект “Съвместно приключение по планинските пътеки”, Системен код: ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България,
Срок за подаване на оферти: 23.08.2019 г., 17.00 ч.

Документите за процедурата можете да изтеглите оттук.


Предмет: „Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали“, код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки /CPV/: 22462000-6, „Рекламни печатни материали“, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № № 94706/21.08.2018 г. по Проект “Открийте съкровищата на ромите”, Системен код: ROBG-410, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България,
Срок за подаване на оферти: 23.08.2019 г., 17.00 ч.

Документите за процедурата можете да изтеглите оттук.

 

 

Изработил IT RDA&BC 2000