English

Информационен бюлетин

Стартира

Проект "Създаване на мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион“

В процес на изпълнение

Проект “Приключение с балон-нов съвместен туристически продукт”,

 

 

RINNO

Днес е

Часът е:


 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Ние предоставяме висококачествени услуги, които да подпомогнат бизнеса Ви!
Ние сме неправителствена организация, подкрепяща икономическото развитие на област Монтана, България.

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове.
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е финансирана по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)
Инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепа на Програмата за развитие на ООН
.


ВАЖНО!

Стартира Програма „Социалното предприемачество за младежко включване”. Програмата е партньорска инициатива на Община Монтана, Фондация „Български център за нестопанско право“ (БЦНП) и „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана.

Обява за стартиране на Програмата, Общи правила и Формуляр за кандидатстване /Бизнес план и Финансови прогнози/ можете да изтеглите оттук.

 

 

Изработил IT RDA&BC 2000