English

Информационен бюлетин

Стартира

Проект "Създаване на мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион“

В процес на изпълнение

Проект “Приключение с балон-нов съвместен туристически продукт”,

 

 

RINNO

Днес е

Часът е:


 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Ние предоставяме висококачествени услуги, които да подпомогнат бизнеса Ви!
Ние сме неправителствена организация, подкрепяща икономическото развитие на област Монтана, България.

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове.
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е финансирана по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS)
Инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепа на Програмата за развитие на ООН
.
ВАЖНО!

Община Монтана стартира фонд за местни инициативи, като днес 13.10.2017, кметът на Монтана обяви началото на първата сесия. "Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000" е администратор на фонда. Проектопредложения ще се събират в офиса на "Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000" до 13.11.2017 в 17:00 часа.

Информационен ден ще се проведе на 17.10.2017 от 11:00 часа в малката зала на Младежкия дом.

Необходимата информация може да намерите тук:

Формуляр за финансова подкрепа

Правилник фонд

Покана за участници в информационен ден

Насоки и Критерии Монтана

 

 

Изработил IT RDA&BC 2000