Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000

Ние предоставяме висококачествени услуги, които да подпомогнат бизнеса Ви!
Ние сме неправителствена организация, подкрепяща икономическото развитие на област Монтана, България.

Консултиране и информация за разработване и управление на проекти, финансирани от европейски програми и фондове.
Подготовка на цялостна проектна документация за кандидатстване с проекти на неправителствени организации, юридически и физически лица, общини, читалища и др.
Управление и отчетност на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 Монтана е финансирана по проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS)
Инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепа на Програмата за развитие на ООН.

П О К А Н А

за подаване на кандидатури за финансиране от

Общински фонд Монтана за подкрепа на местни инициативи

Община Монтана обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, град Монтана.

Краен срок за подаване на предложенията: 18.04.2023 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2023 г.: 20 000 лв.

Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи, Формуляр за финансова подкрепа и Правилник на Общински фонд за местни инициативи.

За връзка с нас

Връзка с нас, телефон или и-мейл адрес

e-mail: office@arrbc-montana.org
телефон: +359 96 300760
факс: +359 96 300740

Безплатни консултации

Свържете се с нас по телефона за уговорка

Започни своя проект, сега!

Осъществете вашите идеи!

30+

Завършени проекти

20+

Years of experience